Binding Tariff Information (BTI)

BTI staat voor Binding Tariff Information, ookwel bindende tariefinlichtingen. Bij het invoeren van goederen krijgt de klant te maken met invoerrechten. De kosten die hieraan zijn verbonden kunnen worden afgeleid uit het Europese systeem van goederencodes. Om vooraf de kosten van de import van goederen te kunnen berekenen, kan bij de douane een BTI aangevraagd worden

Bonded warehousing

In het bonded warehouse (douane-entrepot) kunnen ladingen voor onbepaalde tijd opgeslagen worden zonder dat invoerrechten en BTW betaald hoeven te worden. Op deze manier worden de douanerechten en de BTW pas betaald bij invoer in het land van bestemming. Hierdoor wordt een dubbele betaling vermeden.

Bunker Adjustment Factor (BAF)

Om prijsschommelingen in de brandstofprijzen te compenseren wordt een bunkertoeslag aangerekend. De BAF is gekoppeld aan de olieprijs.

(Zie ook EBS)

Buyer's consolidation

Als onze klanten een vracht ontvangen van meerdere leveranciers, kunnen wij hun goederen consolideren tot één container. Hierdoor worden aanzienlijk kosten bespaard. Zie ook LCL en FCL.

Congestie

Congestie betekent letterlijk dichtslibben, ook wel een ophoping of verstopping in een netwerk. Hiermee wordt het overvol raken van wegen, spoorwegnet en luchtruim bedoeld. Hierdoor ontstaan steeds meer files en bereikbaarheidsproblemen.

Container details

 • Interior dimension: afmetingen van het interieur van de container;
 • Door opening: afmetingen van de deuropening van de container;
 • Top opening: afmetingen van het dak van de container;
 • Tare weight: gewicht van de container leeg;
 • Cubic capacity: kubieke capaciteit van de container;
 • Payload: maximale toegestaan gewicht van de container.

Cross trades

Wanneer vracht tussen een herkomst en een bestemming wordt vervoerd zonder dat het land wordt binnengegaan waar de zender is geregistreerd, wordt dit aangeduid als cross trade.

E-fulfilment

E-fulfilment is het verwerken van goederen na een transactie via het internet. Hierbij horen: inslag en opslag en het verzamelen, verpakken en verzenden van goederen naar de opgegeven gegevens.

Emergency Bunker Surcharge (EBS)

De EBS is geïmplementeerd door vervoerders om de kosten van stijgende brandstofprijzen verder te dekken. De EBS wordt bovenop de BAF gerekend, wanneer de prijzen van brandstof zodanig gestegen zijn dat vervoerders winst beginnen te verliezen. (Zie ook BAF)

Full Container Load (FCL)

FCL staat voor full container load. In dit geval huurt u de volledige container. (Zie ook LCL)

Incoterms

Incoterms (International Commercial Terms) is een internationale standaard over de rechten en plichten van de koper en verkoper bij internationaal transport van goederen. Deze zijn ontwikkeld en gepubliceerd door de Internationale Kamer van Koophandel. Elke Incoterms-regel specificeert de verplichting van elke partij en het punt in de reis waar het risico van de verkoper wordt overgedragen aan de koper.

 • Ex Works (EXW)

‘Ex Works’ (Af Fabriek) houdt in dat de verkoper levert wanneer hij de goederen ter beschikking stelt van de koper in het bedrijfspand van de verkoper of op een andere overeengekomen plaats (bijvoorbeeld werkplaats, fabriek, opslagplaats, etc …). De verkoper is niet verplicht de goederen te laden op het voertuig waarmee de goederen worden opgehaald, noch de uitklaring te verzorgen, waar uitklaring van toepassing is.

 • Free Carrier

‘Free Carrier’ (Vrachtvrij tot Vervoerder) houdt in dat de verkoper de goederen levert aan de vervoerder of een andere persoon aangewezen door de koper in het bedrijfspand van de verkoper of op een andere overeengekomen plaats. Partijen wordt met klem aangeraden om het punt binnen de overeengekomen plaats van levering zo duidelijk mogelijk te omschrijven, aangezien het risico op dat punt overgaat naar de koper.

 • Free Alongside Ship

‘Free Alongside Ship’ (Vrachtvrij Langszij Schip) houdt in dat de verkoper levert wanneer de goederen in de overeengekomen haven van verscheping langszij het schip dat de koper heeft aangeduid worden geplaatst (bijvoorbeeld op een kade of op een binnenschip). Het risico van schade aan of verlies van de goederen gaat over wanneer de goederen zich langszij het schip bevinden en vanaf dat ogenblik draagt de koper alle kosten.

 • Free On Board

‘Free on Board’ (Vrachtvrij aan Boord) houdt in dat de verkoper de goederen aan boord van het schip dat de koper heeft aangeduid in de overeengekomen haven van verscheping levert of goederen verschaft die al op die wijze zijn geleverd. Het risico van schade aan of verlies van de goederen gaat over wanneer de goederen zich aan boord van het schip bevinden en vanaf dat ogenblik draagt de koper alle kosten.

 • Cost And Freight

‘Cost and Freight’ (Kostprijs en Vracht) houdt in dat de verkoper de goederen aan boord van het schip levert of goederen verschaft die al op die wijze zijn geleverd. Het risico van schade aan of verlies van de goederen gaat over wanneer de goederen zich aan boord van het schip bevinden. De verkoper moet een overeenkomst afsluiten voor en de kosten en vracht betalen, nodig om de goederen naar de overeengekomen haven van bestemming te brengen.

 • Cost, Insurance and Freight

‘Cost, Insurance and Freight’ (Kostprijs Verzekering en Vracht) houdt in dat de verkoper de goederen aan boord van het schip levert of goederen verschaft die al op die wijze zijn geleverd. Het risico van schade aan of verlies van de goederen gaat over wanneer de goederen zich aan boord van het schip bevinden. De verkoper moet een overeenkomst afsluiten voor en de kosten en vracht betalen, nodig om de goederen naar de overeengekomen haven van bestemming te brengen.

 • Carriage Paid To

‘Carriage Paid To’ (Vracht Betaald Tot) houdt in dat de verkoper de goederen levert aan de vervoerder of een andere persoon aangewezen door de koper op een overeengekomen plaats (als een dergelijke plaats is overeengekomen tussen partijen) en dat de verkoper een vervoersovereenkomst moet afsluiten en de kosten van het transport betalen dat nodig is om de goederen naar de overeengekomen plaats van bestemming te brengen.

 • Carriage And Insurreance Paid To

‘Carriage and Insurance Paid To’ (Vracht en Verzekering Betaald tot) houdt in dat de verkoper de goederen levert aan de vervoerder of een andere persoon aangewezen door de koper op een overeengekomen plaats (als een dergelijke plaats is overeengekomen tussen partijen) en dat de verkoper een vervoersovereenkomst moet afsluiten en de kosten van het transport betalen dat nodig is om de goederen naar de overeengekomen plaats van bestemming te brengen. De verkoper sluit ook een verzekeringscontract af tot dekking van het risico dat de koper loopt voor schade aan of verlies van de goederen tijdens het vervoer.

 • Delivered At Terminal

‘Delivered at Terminal (Geleverd op Terminal) houdt in dat de verkoper levert wanneer de goederen, eenmaal gelost van het aankomende vervoermiddel, ter beschikking van de koper worden gesteld in de overeengekomen terminal in de genoemde haven of plaats van bestemming. ‘Terminal’ slaat op iedere plaats, overdekt of niet, zoals een kade, opslagplaats, container-, weg-, spoor- of luchtvrachtterminal. De verkoper draagt alle risico’s om de goederen naar de terminal in de overeengekomen haven of plaats van bestemming te brengen en ze daar te lossen.

 • Delivered At Place

‘Delivered at Place (Geleverd ter Bestemming) houdt in dat de verkoper levert wanneer de goederen ter beschikking van de koper worden gesteld op het aankomende vervoermiddel, klaar om te worden gelost, op de overeengekomen plaats van bestemming. De verkoper draagt alle risico’s om de goederen naar de overeengekomen plaats van bestemming te brengen.

 • Delivered Duty Paid

‘Delivered Duty Paid’ (Geleverd Rechten Betaald) houdt in dat de verkoper levert wanneer de goederen ter beschikking van de koper worden gesteld, ingeklaard op het aankomende vervoermiddel, klaar om te worden gelost, op de overeengekomen plaats van bestemming. De verkoper draagt alle kosten en risico’s om de goederen naar de overeengekomen plaats van bestemming te brengen en moet de goederen niet alleen uitklaren maar ook inklaren, alle rechten zowel bij uitvoer als bij invoer betalen en alle douaneformaliteiten vervullen.

Bron: www.icc.nl

Laagwatertoeslag

Tijdens een periode van laagwater is er voor een lading meer scheepsruimte nodig. De markt wordt krapper naarmate het waterpeil daalt. Voor dezelfde lading vracht is tijdens laagwater meer ruimte nodig, simpelweg omdat een schip niet volgeladen kan worden. Voor deze extra ruimte moet een zogeheten laagwatertoeslag betaald worden. Dit is een procentuele verhoging of een vast bedrag boven op de normale vrachtprijs.

Less than Container Load (LCL)

LCL staat voor less than container load, ook wel deellading. Het kan voorkomen dat u niet een hele container nodig heeft. Het is dan voordeliger om te kiezen voor een deellading zending. In dit geval deelt u de container met anderen. (Zie ook FCL)

NVOCC

Een NVOCC, non vessel operating common carrier, is een expediteur die de aansprakelijkheid van een zee vervoerder op zich neemt. Een NVOCC is een ladingsconsolidator die geen vaartuig bezit, maar die legaal optreedt als vervoerder door een tal vereiste verantwoordelijkheden te aanvaarden. Een NVOCC treedt op als ‘vervoerder naar verzender’ en ‘verlader naar vervoerder’.

Value Added Logistics (VAL)

Value added logistics omvatten alle aanvullende diensten die aan een product worden toegevoegd gedurende het logistieke proces. Verpakken, ompakken, labellen, prijzen, assembleren, etc.